Hội nghị thường kỳ trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở lần thứ ba, năm học 2020-2021

Ngày 12/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị thường kỳ trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở lần thứ ba đánh giá tình hình công tác từ đầu học kỳ II năm học 2020-2021 đến nay, triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm học. Đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Công đoàn ngành, trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố, giám đốc trung tâm GDTX Tin học và Ngoại ngữ tỉnh, hiệu trưởng Trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An và hiệu trưởng các trường THPT.

Từ đầu học kỳ II đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tập trung chỉ đạo toàn ngành tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, điểu chỉnh hợp lý một số nội dung kế hoạch công tác theo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác chung của toàn ngành. Chỉ đạo nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị trong toàn ngành đã tích cực thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả tốt, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” tiếp tục được đẩy mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông mới, việc lực chọn sách giáo khoa đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và việc biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6 cho năm học 2021-2022. Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục về văn hóa; thi thử học sinh lớp 9, lớp 12; thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh; giao lưu An toàn giao thông tiểu học cấp tỉnh có hiệu quả, đánh giá khách quan, sát thực năng lực học sinh.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban thường kỳ lần thứ ba

 Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch dạy trực tuyến trong thời gian học sinh ngừng đến trường ở một số trường THPT chưa thật sự tích cực; một số đơn vị có kết quả thi thử lớp 9 và lớp 12 đạt thấp; việc thực hiện phòng, chống COVID-19 ở một số trường học chưa cụ thể, chưa trang bị đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, việc khai báo y tế còn chậm; an toàn trường học còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp...

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2020-2021, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị cần tích cực, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chương trình giáo dục theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, không cắt xén chương trình.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khai báo y tế trung thực, kịp thời; tuyệt đối không được chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc phòng, chống dịch.

- Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Rà soát, đánh giá lại chất lượng giờ lên lớp, đánh giá tính hiệu quả các môn học, tổ chức các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai việc ôn tập cho học sinh đảm bảo tính hiệu quả cao. Thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau THCS và THPT trên cơ sở đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên các cấp học đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng đại trà modul 3 theo Chương trình ETEP; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo đúng quy định; hoàn thành việc biên soạn các cuốn tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6.

- Về công tác quản trị trường học: thủ trưởng các đơn vị thực hiện kỷ cương trường lớp nghiêm minh, quan tâm đến chất lượng soạn, giảng bài của giáo viên; quan tâm đến an toàn học đường, cảnh quan trường lớp, nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn, việc quy hoạch không gian trường học phải đảm bảo khoa học; thực hiện tốt công tác truyền thông, tuân thủ kỷ luật phát ngôn tại cơ quan, đơn vị theo quy định; thực hiện các khoản thu, chi trong trường học đúng quy định.

Các đại biểu đã nghe đại diện VNPT Ninh Bình giới thiệu về Hệ sinh thái giáo dục thông minh VNEDU 4.0 phục vụ công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở và trưởng một số phòng ban chức năng của Sở đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cơ sở về giáo án điện tử, nội dung liên quan đến chấm thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, tình trạng thiếu cơ sở vật chất, việc phân luồng học sinh, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh trong những năm tới và một số nội dung khác./.

                                 Văn phòng Sở thực hiện

 

Bài viết liên quan