ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Bùi Hoàng Hà

2.Đào Thị Hòa

3. Đinh Thị Hương

4. Trần Thị Ngọc Linh

5. Phạm Thị Mỹ Tho

6. Đinh Văn Tiên

7. Bùi Tuấn Vương

 

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/