ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Bùi Thành Đông

2. Nguyễn Thị Vân Hiền

3. Trần Song Tùng

4. Vũ Thị Hải Vân

5. Tạ Văn Vinh

 

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/