ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Bùi Xuân Diệu

2. Nguyễn Hoàng Hà

3. Đoàn Minh Hải (Linh mục An Tôn Đoàn Minh Hải)

4. Dương Đức Khanh

5. Lê Thành Nhân

6. Đỗ Thị Bích Phượng

7. Phạm Hồng Thái

8. Lê Thị Thanh Xuân

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/