Danh sách tổng hợp điểm thực hành điểm vòng 2 của giáo viên được xét tuyển đặc cách

chi tiết xem tại đây