DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Lê Thị Thanh An

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

2

Nguyễn Phương Anh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

3

Phạm Giang Linh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

4

Bùi Thị Khánh Linh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

5

Đinh Hoàng Minh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

6

Tạ Thị Ngọc Minh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

7

Tạ Thị Khánh Ngọc

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

8

Lê Phương Thảo

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

9

Phạm Hoài Thương

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

10

Phạm Nhật Tiến

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

11

Nguyễn Hà Khánh Vi

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

12

Đinh Quốc Khiêm

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

13

Nguyễn Thị Nhâm

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

14

Phạm Quốc Đại

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

15

Đỗ Công Vinh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

16

Nguyễn Hoàng Chương

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

17

Đoàn Phan An Khánh

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

18

Tạ Thị Thanh Hương

1A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

19

Tống Lê Thái An

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

20

Tạ Ngọc Kim Anh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

21

Nguyễn Thị Lan Anh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

22

Nguyễn Thị Tú Anh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

23

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

24

Nguyễn Khánh Chi

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

25

Nguyễn Hải Yến Chi

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

26

Điền Hải Đăng

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

27

Nguyễn Lê Ngọc Hà

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

28

Phạm Lê Tuấn Khanh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

29

Tạ Thị Thùy Linh

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

30

Đỗ Thị Thanh Nhàn

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

31

Vũ Thế Quang

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

32

Lê Thị Thanh Tâm

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

33

Bùi Minh Tiến

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

34

Vũ Lê Hà Trang

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

35

Dương Thị Huyền Trang

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

36

Lê Thị Thùy Trang

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

37

Nguyễn Thanh Tùng

1B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

38

Phạm Ngọc Hà

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

39

Phạm Hoàng Hải

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

40

Vũ Ngọc Hân

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

41

Bùi Ninh Hiếu

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

42

Bùi Trọng Kim

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

43

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

44

Nguyễn Hoàng Linh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

45

Nguyễn Khánh Linh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

46

Tạ Xuân Nam

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

47

Nguyễn Thị Kim Ngân

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

48

Đinh Thị Bích Ngọc

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

49

Vũ Thành Nhân

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

50

Nguyễn Thành Phát

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

51

Nguyễn Tiến Phú

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

52

Tống Thị Hoàng Minh Thương

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

53

Vũ Nguyên Vinh

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

54

Bùi Nguyễn Tường Vy

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

55

Lê Yến Vy

1C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

56

Đỗ Tiến Anh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

57

Phạm Đức Duy

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

58

Nguyễn Anh Đức

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

59

Phùng Thị Ngọc Hà

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

60

Nguyễn Thị Hà

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

61

Phạm Hồng Hạnh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

62

Vũ Đăng Khôi

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

63

Vũ Mai Linh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

64

Nguyễn Thj Thùy Linh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

65

Lê Bùi Bảo Ngọc

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

66

Đỗ Như Quỳnh

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

67

Nguyễn Ngọc Sơn

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

68

Vương  Bá Thành

2A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

69

Trần Minh Chi

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

70

Phạm Khánh Dương

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

71

Bùi Đức Đạt

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

72

Nguyễn Thị Thùy Giang

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

73

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

74

Nguyễn Cẫm Ly

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

75

Lê Nhật Minh

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

76

Phạm Thị Hồng Ngọc

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

77

Trịnh Thị Mai Phương

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

78

Ninh Thị Thùy Trang

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

79

Nguyễn Anh Tuấn

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

80

Đoàn Ngọc Hà Vân

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

81

Lâm Hải Yến

2B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

82

Nguyễn Ngoc Anh

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

83

Vũ Mạnh Cường

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

84

Bùi Thị Thùy Dương

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

85

Nguyễn Ngọc Hà

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

86

Nguyễn Tuấn Hải

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

87

Phạm Nguyễn Khánh Linh

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

88

Bùi Thị Yến Nhi

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

89

Vũ Ngọc Phan

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

90

Đỗ Nguyễn Bích Thảo

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

91

Vũ Minh Thắng

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

92

Phạm Thị Anh Thư

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

93

Bùi Phương Trinh

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

94

Vương Bá Vũ

2C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

95

Phùng Thị Phương Chinh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

96

Nguyễn Song Hà Diệp

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

97

Nguyễn Đỗ Tiến Dũng

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

98

Nguyễn Thị Hồng Duyên

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

99

Hoàng Thị Hương Giang

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

100

Vũ Hương Giang

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

101

Phạm Ngọc Giang

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

102

Vũ Ngọc Lan

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

103

Dương Minh Long

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

104

Lê Đức Minh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

105

Đỗ Thùy Trang

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

106

Phạm Bùi Hà Anh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

107

Nguyễn Hà Anh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

108

An Phương Anh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

109

Phạm Thùy Dương

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

110

Nguyễn Tùng Dương

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

111

Ngô Thị Hải Hà

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

112

Ninh Đức Mạnh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

113

Tạ Công Minh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

114

Đỗ Nhật Minh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

115

Vũ Minh Kim Ngân

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

116

Trần Nguyễn Nhật Thái

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

117

Lê Ngọc Vũ Trường

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

118

An Hà Vy

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

119

Vũ Chí Công

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

120

Đỗ Mạnh Dũng

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

121

Bùi Đức Dương

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

122

Nguyễn Ngọc Đại

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

123

Vũ Trường Giang

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

124

Vũ Tùng Lâm

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

125

Vũ Thị Cẩm Linh

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

126

Bùi Bảo Ngọc

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

127

Vũ Bảo Ngọc

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

128

Phùng Thị Như Quỳnh

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

129

Đào Xuân Thành

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

130

Ninh Mai Trang

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

131

Nguyễn Thu Trang

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

132

Đinh Hà Vy

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

133

Phạm Lê ThảoVy

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

134

Bùi Tiến Anh

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

135

Kiều Ngân Dương

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

136

Vũ Thị Hồng Mây

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

137

Phạm Trà My

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

138

Trần Uyển Nhi

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

139

Hoàng Ngọc Kiều Trang

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

140

Nguyễn Thị Thùy Trang

3D

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

141

Nguyễn Dương Ngọc Anh

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

142

Ngô Ngọc Anh

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

143

Bùi Phạm Thùy Dung

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

144

Phan Thị Thanh Hiền

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

145

Nguyễn Phú Hưng

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

146

Đỗ Thị Phương Lan

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

147

Bùi Thị Nga

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

148

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

149

Nguyễn Thị Mỹ Phương

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

150

Lê Mai Trang

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

151

Đoàn Thị Hà Bắc

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

152

Ngô Thị Dịu

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

153

Ninh Đức Khoa

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

154

Ninh Nguyễn Xuân Lâm

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

155

Lê Tuấn Nguyên

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

156

Nguyễn Phan Bảo Thy

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

157

Ngô Minh Trang

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

158

Phạm Minh Trường

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

159

Nguyễn Thảo Vy

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

160

Lê Thị Thùy Dung

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

161

Phạm Quốc Đạt

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

162

Trần Hoàng Hiệp

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

163

Phạm Thị Mai Hoa

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

164

Lê Việt Hoàng

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

165

Phạm Thanh Huệ

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

166

Tạ Thị Minh Huyền

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

167

Ninh Đức Quang

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

168

Vương Anh Quân

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

169

Ninh Lan Chi

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

170

Vũ Thị Mai Hiên

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

171

Bùi Ánh Ngọc

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

172

Đỗ Thị Bích Ngọc

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

173

Nguyễn Hoàng Phong

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

174

Ninh Đức Thành

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

175

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

176

Lê Thị Phương Thảo

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

177

Nguyễn Việt Tiến

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

178

Trần Đức Trọng

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

179

Nguyễn Song Hà Vy

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

180

Ngô Thị An Vy

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

181

Phạm Nguyệt Anh

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

182

Bùi Thị Phương Dung

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

183

Bùi Thị Ánh Dương

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

184

Tạ Thị Hà Duyên

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

185

Bùi Thiên Hải

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

186

Nguyễn Đăng Khôi

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

187

Nguyễn Thị Quỳnh

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

188

Vương Thị Thanh

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

189

Nguyễn Ngọc Tuân

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

190

Lê Hà Vy

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

191

Ninh Hà Vi

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 
DANH SÁCH HỌC SINH CÓ TIẾN BỘ VƯỢT BẬC VỀ MÔN TOÁN

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Mạnh Hùng Anh

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

2

Nguyễn Minh Anh

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

3

Nguyễn Đại Tư Duy

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

4

Nguyễn Tùng Dương

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

5

Phạm Minh Đức

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

6

Đặng Thị Thúy Nga

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

7

Vũ Minh Quân

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

8

Bùi Đức Thành

1A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

9

Nguyễn Gia Bảo

1B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

10

Phạm Thành Duy

1B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

11

Vũ Hoàng Hà

1B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

12

Vũ Văn Lâm

1B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

13

Phạm Hồng Phúc

1B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

14

Phạm Quang Thiện

1B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

15

Vương Bá Phong

1C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

16

Lê Văn Quân

1C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

17

Phạm Quốc Việt

1C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

18

Phạm Thị Yến Vy

1C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

19

Nguyễn Thị Thanh Bình

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

20

Phạm Trí Công

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

21

Phạm Thu Huyền

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

22

Phạm Duy Hưng

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

23

Phạm Thị Mai Lan

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

24

Nguyễn Trức Lam

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

25

Nguyễn Đức Mạnh

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

26

Tạ Hoàng Minh

2A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

27

Trần Thu Hà

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

28

Phạm Thị Mai Lan

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

29

Phùng Thị Mai Linh

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

30

Nguyễn Quang Linh

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

31

Đỗ Thu Ngọc

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

32

Phạm Minh Tiến

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

33

Tạ Nguyễn Hà Trang

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

34

Nguyễn Hồng Uy

2B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

35

Nguyễn Thị Thu Hà

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

36

Nguyễn Thị Hoa

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

37

Nguyễn Văn Việt Hùng

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

38

Vũ Thị Thùy Linh

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

39

Vũ Nguyên Lộc

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

40

Trần Vũ Trà My

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

41

Lê Minh Sang

2C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

42

Bùi Vũ Tuấn Anh

3A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

43

Đoàn Phan Anh Bình

3A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

44

Đỗ Vương Thanh Bình

3A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

45

Bùi Thị Giang

3A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

46

Nguyễn Bảo Ngọc

3A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

47

Vũ Sơn Hà

3A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

48

Lê Thị Thanh Dung

3B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

49

Phạm Thị Thu Hà

3B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

50

Nguyễn Nhật Quang

3B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

51

Lê Trọng Tấn

3B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

52

Vũ Đức Văn Chương

3C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

53

Phạm Như Ngọc

3C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

54

Bùi Tiến Thành

3C

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

55

Bùi Tuấn Anh

3D

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

56

Tạ Viết Cường

3D

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

57

Tạ Quang Đạt

3D

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

58

Nguyễn Trần Thanh Tùng

3D

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

59

Hoàng Thị Thu Hiền

3D

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

60

Nguyễn Thị Thu Hòa

3D

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

61

Nguyễn Ngọc Ánh

4A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

62

Nguyễn Xuân Bắc

4A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

63

Nguyễn Thị Ngọc Lan

4A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

64

Nguyễn Thị Hương Linh

4A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

65

Nguyễn Hương Giang

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

66

Phạm Quang Huy

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

67

Ninh Đức Nhân

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

68

Vương Minh Thư

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

69

Nguyễn Tiến Đạt

5A

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

70

Phùng Thị Bích Ngọc

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

71

Lê Minh Nguyên

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

72

Vũ Thị Hương Quỳnh

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

73

Nguyễn Hồng Sơn

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

74

Nguyễn Thành Sơn

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

75

Tạ Thị Hà Thanh

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

76

Ngô Duy Tuấn

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

77

Vũ Thế Vinh

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

78

Nguyễn Thị Yến

5B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Toán

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

1A

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

2

Nguyễn Minh Đức

1A

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

3

Nguyễn Thanh Bình

1C

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

4

Nguyễn Ngọc Diệp

1C

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

5

Nguyễn Thị Thùy Dương

1C

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

6

Tạ Thị Hải Yến

1C

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

7

Vũ Thị Thúy Ngần

4C

Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 
Bài viết liên quan