18/05/22  Tin của trường  8
Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng
 18/05/22  Tin của trường  7
Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng môn Tiếng Việt lớp 2
 18/05/22  Tin của trường  8
Ngày 1.12.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức Sinh hoạt chuyên môn liên trường gồm các trường tiểu học: Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Thịnh và Khánh Thượng
 18/05/22  Tin của trường  9
Ngày 21.10.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức chuyên đề cấp trường về dạy học trực tuyến