05/04/21  Tin của trường  122
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, Tiểu học Yên Thắng, Tiểu học Yên Thịnh và Tiểu học Yên Hòa tổ chức chuyên đề dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột.  Tham dự chuyên đề có Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên tổ 4+5 của 4 trường.