23/05/22  Tin của trường  34
Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường về: Học tập lại các văn bản quy định về đánh giá học sinh Tiểu học
 18/05/22  Tin của trường  42
Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng
 18/05/22  Tin của trường  44
Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng môn Tiếng Việt lớp 2
 18/05/22  Tin của trường  49
Ngày 1.12.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức Sinh hoạt chuyên môn liên trường gồm các trường tiểu học: Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Thịnh và Khánh Thượng
 18/05/22  Tin của trường  64
Ngày 21.10.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức chuyên đề cấp trường về dạy học trực tuyến