Sinh hoạt chuyên môn liên trường - Đổi mới PPDH và UD CNTT trong dạy học Tiếng Việt 1 - GDPT2018

Ngày 1.12.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức Sinh hoạt chuyên môn liên trường gồm các trường tiểu học: Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Thịnh và Khánh Thượng