Sinh hoạt chuyên môn liên trường - Dạy học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN

Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng