Chuyên đề cấp trường: Tập huấn về dạy học trực tuyến

Ngày 21.10.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức chuyên đề cấp trường về dạy học trực tuyến