Chuyên đề cấp trường: Sử dụng phần mềm quản lí cán bộ và dạy học trực tuyến

Ngày 29.9.2021 tại trường Tiểu học Khánh Thượng