Ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Lãnh đạo Trung tâm và đại diện cán bộ của các sở ban ngành làm việc tại tại Trung tâm phục vụ hành hính công tỉnh.

                                                                                                                                          Ảnh: Đức Chung

Để nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công, những năm qua, Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Ninh Bình đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thành lập bộ phận “Một cửa” từ năm 2007 nhằm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện.

Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, công khai, minh bạch các chính sách, thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Xây dựng văn hóa công sở, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, dân chủ với dân; tổ chức tốt việc đối thoại với dân qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và qua hòm thư góp ý. Đặc biệt, để thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-SGDĐT ngày 2/6/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 453/QĐ-SGDĐT ngày 2/6/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và thường xuyên cập nhật, sửa đổi quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục khi có sự thay đổi.

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp với Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức công tác tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức” qua hội nghị giao ban, hội nghị toàn thể và hội nghị CBCCVC và người lao động của cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Sở. Bố trí 1 công chức phụ trách công tác này và hàng năm xây dựng dự toán và bố trí kinh phí đầy đủ, đảm bảo phục vụ công tác CCHC. Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng; địa chỉ hộp thư điện tử; phân công cụ thể cán bộ theo dõi ghi nhận các thông tin, góp ý về quy trình, thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra các đơn vị trực thuộc có gắn với công tác CCHC và thực hiện việc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra khi phát hiện những vi phạm, thiếu sót, đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính. Năm 2019, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo rà soát, thu thập tài liệu, tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan Sở kịp thời và đúng hướng dẫn. Kết quả, chỉ số CCHC của Sở đứng thứ 6/18 sở, ngành trong tỉnh. Năm 2020, việc bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Sở được đánh giá cao, đạt 91,29%, kết quả xếp thứ 9/18 sở, ngành trong tỉnh.

Qua 13 năm hoạt động (2007-2020), bộ phận “Một cửa” luôn được lãnh đạo Sở GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo sâu sát, có những chấn chỉnh, thay đổi kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao, được đánh giá là một trong mô hình mẫu của Khối cơ quan hành chính trong tỉnh. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa” đã tạo chuyển biến căn bản trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, công dân, như: Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân; chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước… Việc giải quyết các hồ sơ đúng quy định, tiết kiệm được thời gian, đáp ứng được yêu cầu cải cách TTHC đặt ra, phù hợp với tình hình thực tế, hợp với lòng dân và được nhân dân ghi nhận. Việc xây dựng quy trình giải quyết TTHC chính xác theo quy định đã khắc phục tình trạng đùn đẩy công việc, không rõ trách nhiệm như trước đây.

Tính đến tháng 12/2020, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã cung cấp trên cổng dịch vụ công trục tuyến của tỉnh và Trung  tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 81 TTHC (với 77/80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 53/80 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) chia ra 6 lĩnh vực: GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; Đào tạo với nước ngoài; Giáo dục thường xuyên; Quy chế thi, tuyển sinh. Từ khi chuyển việc giải quyết các TTHC từ Sở GD&ĐT ra Trung  tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (từ ngày 12/10/2020), Sở GD&ĐT đã giải quyết 240 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt 67,5%. Việc trả kết quả cho công dân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích hằng tháng đạt từ 55% đến 73%, tăng từ 25% đến 43% so với trước khi ra Trung tâm.

Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công trong Ngành GD&ĐT Ninh Bình đã được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, giảm bớt được các TTHC còn rườm rà. Các tổ chức, công dân chỉ đến một nơi để giao dịch mà không phải đi lại nhiều nơi như trước đây và giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định, đúng hẹn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết công việc. Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong giải quyết công việc được đảm bảo, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử ngành GD&ĐT nói riêng và của tỉnh Ninh Bình nói chung.

Ảnh các hoạt đông của Trung tâm phục vụ hành chính công ngày đầu khai trương

ảnh Đức Trung

Cán bộ Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

                                                                                                                              Ảnh: Minh Quang

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức”. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, quyết định của các cấp, các ngành về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2023, về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình. Tiếp tục sử dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Sở. Đồng thời thực hiện hiệu quả Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Tiếp tục thực hiện việc duy trì và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh cần có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ thu phí hộ qua hệ thống ngân hàng tới người dân để người dân hiểu rõ và tự nguyện sử dụng. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay thế căn cứ pháp lý của các TTHC để tạo thuận lợi cho cơ sở áp dụng giải quyết TTHC cho người dân..., đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ công về giáo dục./.

Tin bài: Hà Trang (Báo Ninh Bình)

Bài viết liên quan