Thứ 2 (19/11/2018)

- Sinh hoạt đầu tuần

- Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 3 (20/11/2018)

Dự kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ 4 (21/11/2018)

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 5 (22/11/2018)

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 6 (23/11/2018)

- Thực hiện các hoạt động giáo

- SHCM cấp tổ

Thứ 7 (24/11/2018)

(Nghỉ)

CN (25/11/2018)

(Nghỉ)