Thứ 2 (02/09/2019)

Nghỉ ngày Quốc khánh 02/9/1945

Thứ 3 (03/09/2019)

Chuẩn bị các điều kiện cho ngày Khai giảng

Thứ 4 (04/09/2019)

Chuẩn bị các điều kiện cho ngày Khai giảng

Thứ 5 (05/09/2019)

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Thứ 6 (06/09/2019)

Thực hiện các hoạt động giáo dục (Tuần 2)

Thứ 7 (07/092019)

Nghỉ

CN (08/09/2019)

Nghỉ