HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CỦA TRƯỜNG TH THƯỢNG KIỆM

Tập thể cán bộ giáo viên trường th thượng kiệm kết thúc thao giảng thành công rực rỡ

Hi ging chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam ca Hi đồng sư phm Trường TH Thượng Kim đã kết thúc tt đẹp. Các thy cô giáo đã có s chun b chu đáo v bài son, đồ dùng, đồ chơi và th hin có s đầu tư ln v chuyên môn. Có mt s gi dy giáo viên đã ng dng công ngh thông tin vào gi hc có hiu qu, đã gây được s hng thú cho hs. Phát huy được năng lc ca hs, hs t tin, tích cc ch động tham gia vào các hot động hc, đạt các yêu cu v kĩ năng và kiến thc ( Trn Liên, Thu Dương, Thu Hường, Văn Hin...)

Giáo viên tham gia hi ging nm vng ni dung Chương trình GDTH và thc hin đúng phương pháp, biết s dng linh hot các hình thc t chc gi hc, to các tình hung phù hp, hp dn hc sinh. Gi dy có s vn dng phương pháp linh hot, sáng to. Xin chúc mng các thy cô giáo

Xin kính chúc các Thy cô giáo s có mt tháng k nim ca mình tht rc r, tht ý nghĩa