• nh_ht_77bc25cb33
  • anh_bia_72f4d5f03a
  • anh_q_87900f776f
  • 9_0c4d545c48
  • 2_c3767c81e7
  • z3388087667454_197f33a10556b06eb1943d76715ae828_e420f98969
  • z3375166146457_c826c9f8308749e7932bc84d75d7196d_289657accf
  • z3388087650724_7f0280508231c532ed8742e1d96aea5e_ea22121f1b
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Đánh giá học sinh tiểu học; Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1