• Lê Thị Mai Soan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0983972060
  • Email:
   giaovienthpl.ninhbinh@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0373315848
  • Email:
   phamthithuha35st@gmai.com
 • Phạm Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0834395735
 • Đinh Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0385032134
  • Email:
   dinhthuha72@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 11 : 365