Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Trần Hưng Đạo đóng trên địa bàn Phố Vân Giang - Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

Văn bản
Lịch công tác tuần 36 từ ngày10/05/2021 đến 15/05/2021 (08/05/2021)

Thứ 2 ngày 10/05

Buổi sáng

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Buổi chiều

+ 13h30 họp chị bộ.

+ 14h40 họp cơ quan.

+ 16h10 họp tổ chuyên môn.

+ Học trực tuyến theo TKB

Thứ 3 ngày 11/05

Buổi sáng

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

+ Chuẩn bị mọi điều kiện để họp đánh giá CBQL 

Buổi chiều

+ Họp đánh giá cán bộ quản lý năm học 2020-2021.

+ K12 học ôn.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Thứ 4 ngày 12/05

Buổi sáng

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Buổi chiều

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Thứ 5 ngày 13/05

Buổi sáng

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Buổi chiều

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Thứ 6 ngày 14/05

Buổi sáng

+Giao ban với lãnh đạo mở rộng 

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Buổi chiều

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Thứ 7 ngày 15/05

Buổi sáng

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Buổi chiều

+ K12 học ôn theo kế hoạch.

+ K10, 11 học trực tuyến theo TKB.

Chủ nhât ngày 16/05: Nghỉ

Sự Kiện

Bản quyền © Trường THPT Trần Hưng Đạo