Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Trường THPT Tạ Uyên đóng trên địa bàn Thị trấn Yên Thịnh - Huyện Yên Mô, nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giáo dục, đào tạo cho học sinh thuộc khu vực huyện Yên Mô. Qua hơn 16 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo học sinh có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch làm việc tuần 36 (10/05/2021 - 16/05/2021) (09/05/2021)

Thứ 2 ngày 10/05/2021

* Buổi sáng

- Không chào cờ

- K12 ôn tập BT

- Chấm thi

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- K12 ôn tậm theo TKB chiều thứ 3 (4/5)

- Chấm thi

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 3 ngày 11/05/2021

* Buổi sáng

- K12 ôn tập BT

- Nộp bài thi 10,11, lên điểm

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

* Buổi chiều

- K12 ôn tập BT

- Lãnh đạo trực: Đ/c Minh

Thứ 4 ngày 12/05/2021

* Buổi sáng

- K12 ôn tập BT

- Dán điểm thi 10,11, GVCN thông báo cho HS qua zalo

- Nộp SKKN cho Đ/c Hiệu

- Lãnh đạo trực: Đ/c  Hiệu

* Buổi chiều

- K12 ôn tập BT

- Đ/c Long tính điểm bình quân các môn thi

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thứ 5 ngày 13/05/2021

* Buổi sáng

- K12 ôn tập BT

- Phân tích KQ thi 10,11 (BGH, TKHĐ các GV dạy)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- K12 ôn tập BT

- Chấm SKKN (Đ/c Hiệu chỉ đạo, Đ/c Nga chuẩn bị hồ sơ chấm)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thứ 6 ngày 14/05/2021

* Buổi sáng

- K12 ôn tập BT

- Tiết 4 họp LĐMR (BGH, TKHĐ, TT, ĐTN,CĐ)

- Thu Hồ sơ TS10 (từ 14/5-19/5 kể cả ngày CN)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- Duyệt HL, HK K10,11

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Thứ 7 ngày 15/05/2021

* Buổi sáng

- K12 ôn tập BT

- Tiết 3: Hội ý  GVCN k12 (BGH, TKHĐ, GVCN K12, ĐTN)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

* Buổi chiều

- K12 ôn tập BT

- Lãnh đạo trực: Đ/c Bắc

Chủ nhật ngày 16 /05/2021

* Buổi sáng

- K12 ôn tập TKB sáng ngày 17 (1/5)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

* Buổi chiều

- K12 ôn tập TKB chiều ngày 17 (1/5)

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hiệu

Thông báo
Văn Bản

Bản quyền © Trường THPT Tạ Uyên