Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

VĂN BẢN MỚI
Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tuần 36 năm học 2020 - 2021 (08/09/2019)

Thứ 2 ngày 10/5/2021

Buổi sáng:

+ K12 học ôn theo TKB

+ K10, 11: học trực tuyến (cả tuần)

+ Phát hành hồ sơ TS 10 (10/5-14/5)

+ Tiếp tục chấm thi HKII

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

Buổi chiều:

+ Họp Hội đồng

+ Chấm SKKN cấp trường (10/5-12/5)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

 

Thứ 3 ngày 11/5/2021

Buổi sáng:

+ K12 học ôn theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Buổi chiều:

+ K12 học ôn theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

 

Thứ 4 ngày 12/5/2021

Buổi sáng:

+ K12 học ôn theo TKB

+ Trước 11h: Hoàn thành sổ điểm smas 10, 11

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

Buổi chiều:

+ K12 học ôn theo TKB

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa

 

Thứ 5 ngày 13/5/2021

Buổi sáng:

+ K12 học ôn theo TKB

+ Trước 9h: GVCN 10, 11 nộp kết quả sơ bộ xếp loại HS cho đ/c Chinh

+ 7h: thi HSG 10, 11

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

Buổi chiều:

+ K12 học ôn theo TKB

+ 14h: 

Họp xét kết quả 10, 11 (GVCN 10, 11, BGH, ĐTN) (tầng 1)

Xét danh hiệu thi đua các lớp (BGH, ĐTN, GVCN) (tầng 1)

Chấm thi HSG 10, 11

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Huỳnh

 

Thứ 6 ngày 14/5/2021

Buổi sáng:

+ K12 Học theo TKB

+ Thu hồ sơ tuyển sinh 10 (14/5-19/5)

+ 7h: Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1 (tầng 3) (Tất cả GV đến kiểm tra)

+ Tiết 3: Họp GBLĐ

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam 

Buổi chiều:

+ K12 nghỉ học

+ 14h: Họp tổ, bình xét thi đua; ĐG chuẩn nghề nghiệp GV

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa 

 

Thứ 7 ngày 15/5/2021

Buổi sáng:

+ K12 Học theo TKB

+ 7h30: Họp Ban thi đua (BGH, CĐ, ĐTN, TTrND, TT, TK)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa 

Buổi chiều:

+ K12 nghỉ học

+ 14h00 Họp HĐ sơ kết năm học

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

 

Chủ nhật ngày 16/5/2021

Buổi sáng:

+ Bồi dưỡng HS 12 theo lịch

+ Thu hồ sơ tuyển sinh

+ Họp PH khối 10, 11 (dự kiến)

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Hoa 

Buổi chiều:

+ Bồi dưỡng HS 12 theo lịch

+ Thu hồ sơ tuyển sinh

+ Lãnh đạo trực: Đ/c Nam

 

Văn bản
Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Ninh Bình Bạc Liêu