Thông tin chi tiết:
Thầy: Phạm Văn Đức
Họ và tên Thầy: Phạm Văn Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu Trưởng
Trình độ ThS Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều