Trường tiểu học Ninh Phúc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2019-2020

                                       Trường tiểu học Ninh Phúc

         Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2019-2020

        Thực hiện Công văn số 187/CV-TTYT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình về việc phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trên địa bàn thành phố Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2019 trường tiểu học Ninh Phúc phối hợp với trạm y tế xã Ninh Phúc và Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2019 – 2020 cho 100% học sinh toàn trường.

        

        Đây là việc làm hàng năm mà y tế học đư­ờng nhà trường cùng kết hợp với trạm y tế xã Ninh Phúc và trung tâm y tế Thành phố với mục đích phân loại sức khỏe ban đầu cho học sinh; phát hiện ra một số bệnh thông thường, bệnh tật học đ­ường để có biện pháp tư­ vấn với gia đình và các em về chế độ dinh dư­ỡng, chế độ luyện tập hoặc điều trị chuyên khoa sao cho các em có một sức khỏe tốt nhất để học tập đạt hiệu quả. Các nội dung khám đó là: đo chiều cao, cân nặng, đo thị lực, huyết áp, khám răng, hô hấp và hệ vận động.... Hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh được lập và lưu trữ đầy đủ tại nhà trường.

 

        Buổi khám sức khỏe đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh tật học đ­ường; phòng bệnh liên quan đến lối sống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh học tập, kỹ năng sống...

Sau khi hoàn chỉnh việc khám bệnh, các giáo viên chủ nhiệm lớp nắm bắt sơ bộ thông tin về sức khỏe hiện tại của từng em để có biện pháp gặp gỡ, trao đổi tới phụ huynh học sinh.

 

         Qua đợt khám bệnh này sẽ giúp phòng y tế nhà tr­ường có cơ sở xây dựng, điều chỉnh kế hoạch nhằm làm tốt công tác y tế trư­ờng học trong năm học 2019- 2020. Từ đó thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền phòng chống, ngăn chặn các dịch bệnh, các bệnh học đư­ờng phổ biến th­ường xảy ra và tổ chức chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngày càng tốt hơn.

 

       Dư­ới đây là một số hình ảnh về buổi khám bệnh của các y, bác sỹ Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình, trạm y tế xã Ninh Phúc cho các em học sinh trư­ờng tiểu học Ninh Phúc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                            Người viết: Đinh Thị Hòa

Bài viết liên quan