Trường Tiểu học Ninh Phúc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020 - 2021

 

Trường Tiểu học Ninh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Năm học 2020 - 2021

Thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 406/PGD ĐT ngày 29/9/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình về việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị CBCC, viên chức và người lao động năm học 2020-2021. Ngày 09/10/2020 trường tiểu học Ninh Phúc long trọng tổ chức HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đ/c Lưu Thị Thu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và triển khai một số mục tiêu, nhiệm vụ chính của nhà trường trong năm học 2020 - 2021, trong đó tập trung cao độ vào nhiệm vụ thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1.

Đ/c Lưu Thị Thu báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác thi đua năm học 2019 - 2020, biểu dương thành tích và trao thưởng cho các đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, giấy khen của UBND thành phố.

Đ/c Lưu Thị Thu trao thưởng của UBND Thành phố

cho 5 Đ/c đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

                                                                         Cán bộ, công chức, viên chức tham dự Hội nghị

Phát huy những thành tích của năm học trước, trong hội nghị này Đ/c Nguyễn Thị Hường – CTCĐ đã chính thức phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021. Đặc biệt, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã sôi nổi thảo luận để thống nhất thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, Tiêu chí thi đua và Quy tắc ứng xử năm học 2020 - 2021.

          Cũng trong Hội nghị, tập thể CB, GV, NV đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, tư cách và năng lực để bầu vào Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021.

Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022

Với sự năng động, đoàn kết, phấn đấu của CB, GV, NV năm học 2020 - 2021 trường tiểu học Ninh Phúc quyết tâm khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh để dần khẳng định vị trí của nhà trường.

                                            Ninh Phúc, ngày 9 tháng 10 năm 2020

                                        Người viết

                                    Nguyễn Thị Hường

Bài viết liên quan