Tin Hội nghị “Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT”

Tin Hội nghị “Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT”

  • Thực hiện công văn số 442/PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình, về việc Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Chiều ngày 14/10/2016 trường Tiểu học Ninh Phúc tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.
     

Trường Tiểu học Ninh Phúc tổ chức Hội Nghị

“Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT”

Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014”

 

Thực hiện công văn số 442/PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình, về việc Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Chiều ngày 14/10/2016 trường Tiểu học Ninh Phúc tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

 

Về dự Hội nghị có:

 

      - Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Sửu – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường;

 

      - Các thầy cô trong BGH; các thầy cô là giáo viên, nhân viên nhà trường;

 

- Đặc biệt về dự Hội nghị còn có 20 bác là Đại diện hội CMHS của 20 lớp cũng về dự đông đủ.

 

Chủ trì Hội nghị thầy giáo Quách Thế Nghĩa – Phó hiệu trưởng nhà trường đã nêu mục đích lí do của Hội nghị sau đó tiến hành cho các Đại biểu chia nhóm thảo luận nghiên cứu Thông tư 22 để làm rõ theo 5 nội dung sau:

 

- Những nội dung của Thông tư số 30 được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ so với Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

 

- Ý nghĩa, tác dụng của những sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ;

 

- Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện những sửa đổi, bổ sung, thay thế;

 

- Tại sao cần sửa đổi, bổ sung, thay thế;

 

- Những kiến nghị, đề xuất.

 

            

 

Trong quá trình thảo luận cô giáo Mai Tú Lệ - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C đã chia sẻ: Với thông tư 22 vừa được ban hành, chúng tôi rất phấn khởi bởi lẽ giảm được áp lực về việc làm sổ sách cho giáo viên để chúng tôi có thời gian chuẩn bị bài giảng và chăm sóc học sinh tốt hơn. Với 3 mức đánh giá: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành, được giáo viên thực hiện vào giữa kì, cuối mỗi học kì sẽ cung cấp những thông tin phản hồi liên quan đến quá trình học tập của học sinh. Đồng thời giáo viên được trao quyền tự chủ theo dõi sự tiến bộ của học sinh, ghi chép những lưu ý với học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội nhằm tự mình nắm bắt thông tin và sử dụng khi cần. Thay đổi căn bản này sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi hơn khi thực hiện đánh giá học sinh, có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến việc hỗ trợ học sinh trong quá trình dạy học.

 

 

            

 

           

            Cô giáo Hoàng Thị Hiền – giáo viên dạy môn Mĩ Thuật chia sẻ: Là một giáo viên dạy môn nghệ thuật (Mĩ thuật) phải dạy nhiều lớp, do vậy Thông tư 22 đã sửa đổi bổ sung kịp thời cho Thông tư 30 để giảm bớt gánh nặng cho các giáo viên bộ môn phải ghi nhận xét nhiều ở học sinh của nhiều lớp vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục…

 

 

            

 

            

            Thầy giáo Phạm Hoài Linh – Phó hiệu trưởng nhà trường cũng có ý kiến: ViệcThông tư 22 sửa đổi bổ sung điều 16 của Thông tư 30 về Khen thưởng cũng rất kịp thời và hợp lí; hướng dẫn khen thưởng cụ thể rõ ràng giúp cho Hiệu trưởng các nhà trường đỡ lúng túng trong việc khen thưởng và ghi lời khen ngợi học sinh ở thời điểm cuối năm học và khen thưởng đột xuất trong trong quá trình học tập và rèn luyện của các em.

 

Kết thúc Hội nghị Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Sửu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu:

 

            

 

            

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Thông tư 30 chứ không thay thế Thông tư 30. Do đó, khi Thông tư 22 có hiệu lực (từ ngày 06/11/2016), việc đánh giá học sinh tiểu học thực hiện theo các quy định của Thông tư 30 và những sửa đổi, bổ sung được quy định trong Thông tư 22, thể hiện trong văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Thông tư đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực tế chỉ có một số điểm được sửa đổi, bổ sung nhằm giúp cho giáo viên, nhà trường dễ dàng thực hiện hơn, khắc phục những khó khăn đã gặp phải khi thực hiện Thông tư 30 trong thời gian qua.

 

Các tư tưởng nhân văn: đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không so sánh học sinh này với học sinh khác, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh,… trong Thông tư 30 vẫn được kế thừa và phát triển trong Thông tư 22.

 

Trong thời gian Thông tư 22 chưa có hiệu lực, giáo viên vẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

 

Thời điểm Thông tư 22 có hiệu lực (ngày 06/11/2016) cũng chính là thời điểm chuẩn bị cho việc đánh giá giữa học kì I theo kế hoạch thời gian năm học 2016-2017. Do đó, việc ban hành Thông tư 22 sẽ không gây xáo trộn gì trong các hoạt động dạy - học và đánh giá học sinh tiểu học ở các nhà trường.

 

            Ngay sau Hội nghị này các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ họp với cha mẹ học sinh lớp mình phụ trách để hướng dẫn, tuyên truyền nhằm giúp cha mẹ học sinh hiểu các nội dung sửa đổi của Thông tư 22 đối với Thông tư 30 trong việc quy định đánh giá học sinh Tiểu học và triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 06/11/2016.                                                            

                                                                        Quách Thế Nghĩa

Bài viết liên quan