LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ


  •  

        

            1. Thời gian đầu mới thành lập:

          Trường tiểu học Ninh Phúc được thành lập năm 1958, đóng tại thôn Đào Công – Xã Ninh Phúc – Huyện Gia Khánh (Nay là huyện Hoa Lư). Khi mới thành lập trường có tên là trường cấp 1 xã Ninh Phúc do thầy giáo Nguyễn Văn Sảng làm Hiệu trưởng.

         

           - Năm học 1960-1961 đến năm học 1965-1966: Thầy giáo Vũ Văn Tăng làm Hiệu trưởng.

          - Năm học 1966-1967 đến năm học 1968-1969: Cô giáo Nguyễn Thị Tâm làm Hiệu trưởng.

          - Năm học 1969-1970 và năm học 1970-1971: Thầy giáo Nguyễn Trường Tam làm Hiệu trưởng.

          - Năm học 1971-1972 và năm học 1972-1973: Cô giáo Trần Thị Nở làm Hiệu trưởng.

          - Năm học 1973-1974: Thầy giáo Bùi Văn Từ làm Hiệu trưởng.

          - Năm học 1974-1975 đến năm học 1978-1979: Thầy giáo Phạm Hoàng Anh làm Hiệu trưởng.

          Năm 1965 xã Ninh Phúc có riêng trường cấp 2 (trước đây 3 xã Ninh Sơn, Ninh Phong, Ninh Phúc có chung 1 trường cấp 2) cùng đóng trên địa phận thôn Đào Công. Trong chiến tranh trường cấp 1 đã phải di chuyển rất nhiều địa điểm.

        

            2. Thời kỳ sáp nhập cấp 1 và cấp 2:

          Năm 1979 thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trường cấp 1 và cấp 2 được sáp nhập và gọi tên là trường Phổ thông cơ sở xã Ninh Phúc. Phụ trách cấp 1 trong thời gian từ năm 1979 đến năm 1989 là thầy Phó hiệu trưởng Lã Văn Lơng.

          

            3. Thời kỳ chia tách hai cấp học:

          * Tháng 7/1989 xã Ninh Phúc thực hiện chủ trương tách riêng 2 cấp học thành 2 trường, trường Trung học cơ sở xã Ninh Phúc và trường Tiểu học xã Ninh Phúc. Lúc này trường tiểu học được chuyển về địa điểm thôn Đoài Hạ - Xã Ninh Phúc – Huyện Hoa Lư với 3 điểm lớp lẻ tại thôn Khoái Thượng, thôn Phúc Trung và thôn Vĩnh Tiến.

          Ban giám hiệu nhà trường từ năm học 1989-1990 gồm:

          - Hiệu trưởng: Thầy giáo Lã Văn Lơng.

          - Phó hiệu trưởng: Cô giáo Lưu Thị Quỳ.

         

         * Đến tháng 8/1994 cô giáo Bùi Thị Hòa được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng. Ban giám hiệu thời gian này gồm:

          - Hiệu trưởng: Thầy giáo Lã Văn Lơng.

          - Phó hiệu trưởng phụ trách CM: Cô giáo Lưu Thị Quỳ.

- Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC: Cô giáo Bùi Thị Hòa.

         

          * Tháng 10/2002 cô giáo Lưu Thị Quỳ chuyển về công tác tại trường tiểu học Ninh Sơn. Ban giám hiệu thời gian này gồm:

          - Hiệu trưởng: Thầy giáo Lã Văn Lơng.

          - Phó hiệu trưởng: Cô giáo Bùi Thị Hòa.

         

         * Đến tháng 9/2000 thầy Trần Quang Thăng (Phó hiệu trưởng trường tiểu học Ninh An) được điều động về làm Hiệu trưởng nhà trường. Ban giám hiệu thời gian này gồm:

          - Hiệu trưởng: Thầy giáo Trần Quang Thăng.

          - Phó hiệu trưởng: Cô giáo Bùi Thị Hòa.

         

         * Đến tháng 8/2008 thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, cô giáo Bùi Thị Hòa được điều động sang làm phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Sơn, cô giáo Nguyễn Thị Kim Sửu (Phó hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Phong) được điều chuyển về làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Ban giám hiệu thời gian này gồm:

          - Hiệu trưởng: Thầy giáo Trần Quang Thăng.

          - Phó hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Sửu.

         

         * Đến tháng 11/2008 thầy giáo Nguyễn Huy Quản được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Ban giám hiệu thời gian này gồm:

          - Hiệu trưởng: Thầy giáo Trần Quang Thăng.

          - Phó hiệu trưởng phụ trách CM: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Sửu.

          - Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC: Thầy giáo Nguyễn Huy Quản.

         

          * Đến tháng 8/2012 thầy giáo Trần Quang Thăng nghỉ hưu, cô giáo Nguyễn Thị Kim Sửu được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Quách Thế Nghĩa – GV trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Ban giám hiệu thời gian này gồm:

          - Hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Sửu.

          - Phó hiệu trưởng phụ trách CM: Thầy giáo Quách Thế Nghĩa.

          - Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC: Thầy giáo Nguyễn Huy Quản.

        

           * Đến tháng 8/2016 thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, thầy giáo Nguyễn Huy Quản được điều động sang làm phó hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Phong, thầy giáo Phạm Hoài Linh  (Phó hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Phong) được điều chuyển về làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Ban giám hiệu hiện nay gồm:

         - Hiệu trưởng: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Sửu.

         - Phó hiệu trưởng phụ trách CM: Thầy giáo Quách Thế Nghĩa.

         - Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC: Thầy giáo Phạm Hoài Linh.

Bài viết liên quan