Tạo hứng thú cho học sinh lớp 1 học Tiếng Việt - Chương trình Công nghệ giáo...

Chương trình dạy Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục (TV1- CGD) dành cho học sinh lớp 1 năm học này bắt đầu được triển khai rộng rãi ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Ngay tại Thành phố Ninh Bình, cũng chỉ còn 3 trường là chưa triển...
                 Tải tại đây

Bài viết liên quan