Công tác ngày đầu đón học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Covit -19

Thầy trò chuẩn bị chu đáo cho phòng dịch khi đến trường.

Bài viết liên quan