Thông báo kết quả điểm phỏng vấn - Vòng 2, kỷ tuyển dụng viên chức giáo dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình năm 2021

Chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan