Thành phố Ninh Bình tổ chức chia lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 6

Thành phố Ninh Bình tổ chức chia lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 6

Ngày 27/6, các trường THCS trên địa bàn thành phố Ninh Bình tổ chức chia lớp và bốc thăm phân công giáo viên chủ nhiệm dạy học lớp 6.

Thành phố Ninh Bình tổ chức chia lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 6

Tổ chức bốc thăm giáo viên dạy lớp 6 tại trường THCS Lê Hồng Phong.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của thành phố Ninh Bình, từ ngày 14/6 đến hết ngày 24/6, các trường THCS phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh các trường THCS duyệt kết quả tuyển sinh vào ngày 27-28/6 và báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục-đào tạo thành phố vào ngày 30/6.

Trước đó, việc chia lớp, xếp lớp cho học sinh theo tên thứ tự A, B, C trên phần mềm máy tính. Căn cứ theo số lượng học sinh tuyển được, nhà trường lập danh sách học sinh nam riêng, nữ riêng theo thứ tự tên A, B, C, sau đó thực hiện phân chia đều cho các lớp số học sinh nam và nữ theo vần A, B, C... Trong trường hợp, học sinh trùng hoàn toàn họ và tên, thì căn cứ vào ngày tháng năm sinh để sắp xếp theo thứ tự sinh trước xếp trước, sinh sau xếp sau; đối với học sinh là anh chị em sinh đôi, được ưu tiên cùng học 1 lớp.... 

Việc tổ chức phân chia lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhà trường và Tổ giám sát của thành phố Ninh Bình (thành phần là đại diện Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố và các Phòng Giáo dục, Nội vụ, Tư pháp và lãnh đạo UBND các phường, xã).

Từ ngày 28/6-10/7, các trường dán niêm yết công khai kết quả tuyển sinh trên bảng tin và đăng trên Website của nhà trường, gồm danh sách học sinh đã chia theo lớp và danh sách giáo viên chủ nhiệm được phân công dạy lớp 6. 

Năm nay, việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp được UBND thành phố Ninh Bình chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các nhà trường thay đổi hình thức, không tổ chức cho phụ huynh bốc thăm tập trung như những năm trước nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Việc tổ chức theo hình thức tuyển sinh mới đảm bảo nguyên tắc chính xác, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn cũng như an toàn trong phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay.

Tin, ảnh: Hạnh Chi

Theo https://baoninhbinh.org.vn/