SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG DẠY HỌC LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5 THEO HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan