KIỂM TRA KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2020

            Thực hiện Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh Bình, Công văn số 1349/TB-ĐKT ngày 31/10/2020 của Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh Bình về việc kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các huyện, thành phố. Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại các huyện, thành phố vào các ngày 25, 26 tháng 11 năm 2020.

            Trước khi đợt kiểm tra chính thức diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra kĩ thuật đến kiểm tra thủ tục, hồ sơ, điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại các huyện, thành phố. Qua đợt kiểm tra kĩ thuật, một số sai sót đã được phát hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Chính vì vậy, trong đợt kiểm tra chính thức, các đoàn kiểm tra đã đánh giá cao chất lượng hồ sơ của các đơn vị huyện, thành phố.

            Về kết quả, 8/8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh được các đoàn kiểm tra đánh giá đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của tỉnh sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với các huyện, thành phố năm 2020 ở các mức độ cao nhất. Sau đó, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tỉnh Ninh Bình sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020.

            Ninh Bình là tỉnh thứ 3 trong toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ ở mức độ cao nhất. Với kết quả của năm 2020,  Ninh Bình tiếp tục duy trì kết quả, là điểm sáng trong toàn quốc về công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

            Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra tại các huyện, thành phố.

Kiểm tra tại huyện Gia Viễn

Kiểm tra tại huyện Yên Khánh

Kiểm tra tại huyện Kim Sơn

Kiểm tra tại thành phố Tam Điệp

Đỗ Thị Thuý Ngọc – Phòng Giáo dục Trung học, thực hiện