Hội nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở lần thứ nhất, năm học 2021-2022

Ngày 29/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở lần thứ nhất năm học 2021-2022. Đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, giải pháp khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2021 được tuyển sinh vào lớp 10 đạt 93,3%; trong đó vào THPT công lập là 73,85%, vào THPT tư thục là 2,75%, vào GDTX là 16,7%.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu ban hành 4 nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách về giáo dục áp dụng từ năm học 2021-2022; chỉ thị của UBND tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; kế hoạch xây dựng trường trung học phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025... Tích cực chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2021-2022 và việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Toàn cảnh Hội nghị trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở lần thứ nhất

Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, sẵn sàng các phương án ứng phó theo diễn biến tình hình dịch bệnh; điều chỉnh thực hiện kế hoạch giáo dục, nội dung dạy học các môn học phù hợp với điều kiện thực tế, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022; rà soát điều kiện dạy học trực tuyến. Các đơn vị đã ổn định nền nếp, tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học sau khai giảng; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao tinh thần trách nhiệm giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Tích cực triển khai phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2021-2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025”.

Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch giáo dục ở một số đơn vị còn lúng túng, đặc biệt ở các trường tiểu học và THCS; một số cán bộ quản lý đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch dạy học và việc xây dựng kho học liệu số; việc thực hiện chương trình lớp 6 còn gặp khó khăn nhất là môn KHTN, Lịch sử - Địa lí; tỉ lệ học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến còn cao.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tuy, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Duy Thanh được Nhà nước cho nghỉ công tác, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị và giải đáp một số kiến nghị, đề xuất, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong ngành cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong đó cần chú ý những nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, sẵn sàng các phương án ứng phó theo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện tốt việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục, nội dung dạy học các môn học theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kho học liệu số ở cơ sở.

- Chỉ đạo tập huấn các đội tuyển của tỉnh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022.

- Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi: Thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học; thi nghề phổ thông cấp THPT; Olympic Tài năng tiếng Anh học sinh trung học cụm trường; thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; kiểm tra công nhận các địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bồi dưỡng thường xuyên cán bộ, giáo viên các cấp học; cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy; điều động, bố trí bảo đảm tỷ lệ giáo viên /lớp và chủng loại giáo viên, nhân viên theo quy định.

- Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; củng cố, nâng cao mức chuẩn các trường đã đạt chuẩn quốc gia; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính; tăng cường thanh tra công tác quản lí và hoạt động chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, không để xảy ra tình trạng lạm thu.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SGDĐT ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; chỉ đạo tháng cao điểm tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông.

- Triển khai biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10 trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và quản lý kinh phí các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học.

- Tham mưu tổ chức chương trình khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2021./.

Nguồn: Văn phòng Sở