hoạt động 8-3

Về dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đình Tấn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT Nho Quan; đại diện Liên minh STEM Việt Nam; lãnh đạo và giáo viên một số trường THCS trên địa bàn TP Ninh Bình; đại diện lãnh đạo, giáo viên, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Nho Quan.

Bài viết liên quan