Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 35
Năm 2023 : 2.973
 10/09/22  Thông báo  40
QĐ của UBND huyện Hoa Lư về việc giao quyền tự chủ tài chính cho trường THCS Ninh Thắng
 19/08/22  Thông báo  17
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Công văn số 1405/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo ...
 18/06/22  Thông báo  24
QĐ của UBND huyện Hoa Lư về việc cho phép trường THCS Ninh Thắng mua sắm trang thiết bị dạy học 
 26/08/20  Thông báo  13
Chiến lược xây dựng và phát triển Trường THCS Ninh Thắng Giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Video Clip
Văn bản mới