Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Ninh Thắng

Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình