A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013-2014

Quy định đối với các cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Nghiên cứu kỹ nội dung chương trình; lựa chọn các câu hỏi, bài tập đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao đưa vào đề thi; chú trọng tính sáng...
 
 
 

 
 
 
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


     Số: 871/SGDĐT-KTKĐ

V/v triển khai công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


             Ninh Bình, ngày  04 tháng 9  năm 2013

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở GD&ĐT Ninh Bình; để đáp ứng các yêu cầu trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi tuyển sinh, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013 – 2014 đến các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi là đơn vị).

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phương thức: Thủ trưởng các đơn vị giao nhiệm vụ cho các cộng tác viên được chọn cử tham gia công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Sở GD&ĐT để biên soạn các đề thi đề xuất.

2. Cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

a) Đối tượng: Là cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt đã hoặc đang giảng dạy các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nga (nếu có).

b) Số lượng:

Đối với trường THPT:

+ Trường công lập: Mỗi trường đề xuất ít nhất 02 cộng tác viên/môn; riêng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy là 04 cộng tác viên/môn (theo mẫu M1);

+ Trường ngoài công lập: Khuyến khích các trường giới thiệu các cộng tác viên nếu thấy có đủ điều kiện;

Đối với các trung tâm GDTX: Chọn cử 01 cộng tác viên đối với môn Toán và Ngữ văn.

Đối với các phòng GD&ĐT: Mỗi phòng chọn cử 05 cộng tác viên/môn (theo mẫu M2).

3. Quy định đối với các cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

- Nghiên cứu kỹ nội dung chương trình; lựa chọn các câu hỏi, bài tập đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao đưa vào đề thi; chú trọng tính sáng tạo, tính phù hợp đối với từng loại đề thi (đối với loại đề thi học sinh giỏi lớp 9 và đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT, các cộng tác viên bám sát văn bản số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc hướng dẫn nội dung, chương trình ôn luyện HSG lớp 9 và thi vào lớp 10 THPT; đối với loại đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12, các cộng tác viên tham khảo thêm văn bản số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên THPT).

- Nghiên cứu kỹ cấu trúc đề thi của ngân hàng câu hỏi thi theo từng bộ môn, chủng loại đề thi (các cộng tác viên lấy tại hòm thư điện tử: cacbieumau@ninhbinh.edu.vn, mật khẩu để đăng nhập:123456).

- Mỗi đề thi kèm hướng dẫn chấm được soạn thảo trong 01 file. Đối với môn Ngoại ngữ nếu có quy định phần thi kỹ năng nghe thì nội dung nghe được ghi riêng trong 01 file, định dạng file âm thanh dạng *.MP3 hoặc *.WAV.

- Sau khi đã kiểm tra kỹ đề thi và hướng dẫn chấm, tiến hành in trên khổ giấy A4; tổ trưởng chuyên môn kiểm tra thẩm định lại; chỉnh lý đề thi và hướng dẫn chấm.

- Ký xác nhận: Người ra đề, tổ trưởng chuyên môn, đại diện Ban giám hiệu nhà trường ký, đóng dấu vào mặt sau của đề thi và hướng dẫn chấm.

4. Quy định về đề thi và hướng dẫn chấm

- Các loại đề thi đều là dạng đề thi tự luận (riêng môn Ngoại ngữ có thể kết hợp cả tự luận và trắc nghiệm);

- Quy định về thể thức đề thi, quy định đặt tên file, font chữ, cỡ chữ,... (theo phụ lục đính kèm).

*Về đề thi:

- Phải đảm bảo chính xác về nội dung kiến thức, chuẩn về văn phạm; đảm bảo tính khoa học, bám sát chương trình, phù hợp yêu cầu từng chủng loại đề thi và có tác dụng tốt trong việc phân loại trình độ năng lực của học sinh. Thang điểm đối với đề thi chọn học sinh giỏi là 20, các loại đề thi khác theo thang điểm 10.

- Không sao chép nguyên bản các bài thi, đề thi đã dùng trong các kỳ thi của tỉnh; các đề thi đã có trên internet. Cụ thể:

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10 (chuyên, đại trà): Không được chép nguyên bản các bài thi, đề thi đã dùng trong các kỳ thi: chọn học sinh giỏi lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (chuyên, đại trà) của tỉnh.

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12, thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia lớp 12: Không được chép nguyên bản các bài thi, đề thi đã dùng trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12, thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia lớp 12 của tỉnh.

* Về hướng dẫn chấm: Đáp án phải chi tiết, chính xác, sát với câu hỏi trong đề thi và phù hợp với bộ môn.

Điểm của bài thi: Không làm tròn đối với đề thi chọn học sinh giỏi, chọn đội tuyển; làm tròn đến 0,25 điểm đối với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 (chuyên, đại trà).

5. Trách nhiệm của đơn vị có cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

- Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ trực tiếp cho cộng tác viên biên soạn đề thi theo đúng quy định của Sở GD&ĐT; chịu trách nhiệm về việc bảo quản đề thi.

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc; cử cán bộ ghi dữ liệu các đề thi và hướng dẫn chấm từng môn, chủng loại đề theo các file riêng, tổng hợp đề thi xây dựng cho ngân hàng câu hỏi thi (mẫu M3). Tất cả các file đề thi và hướng dẫn chấm được ghi vào 01 đĩa (CD): ghi rõ tên đơn vị, loại đề thi.

- Nộp về Sở GD&ĐT theo lịch quy định các bản in (đề thi và hướng dẫn chấm được ghim cùng) kèm theo 01 đĩa CD lưu tất cả các file đề thi và hướng dẫn chấm để trong 01 túi đựng đề thi (ký niêm phong và đóng dấu của đơn vị).

- Chi trả kinh phí cho những cộng tác viên ra đề thi theo chế độ quy định của Sở GD&ĐT Ninh Bình.

6. Trách nhiệm của Sở GD&ĐT

- Lập danh sách các cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

- Thu nhận các bộ đề thi của các đơn vị gửi đến.

- Tổ chức thẩm định.

- Nhập dữ liệu nguồn vào ngân hàng câu hỏi thi.

- Thông báo kết quả thẩm định và thực hiện nhiệm vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của các đơn vị và của từng cộng tác viên có đề thi được đưa vào ngân hàng câu hỏi thi.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối với các phòng GD&ĐT

Triển khai đến các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý, mỗi cộng tác viên được chọn cử thuộc khối các trường THCS, theo từng bộ môn biên soạn theo cấu trúc đề thi gồm:

+ 01 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS (thời gian làm bài 150 phút/môn). Nội dung kiến thức của đề thi theo chương trình toàn cấp hiện hành có một phần nâng cao, tập trung chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9.

+ 01 đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ đại trà của các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh (thời gian làm bài 120 phút/môn đối với các môn Toán, Ngữ Văn; 60 phút/môn đối với các môn còn lại).

2. Đối với các trường THPT

- Mỗi cộng tác viên biên soạn theo cấu trúc đề thi gồm:

+ 01 đề thi chọn HSG lớp 12 (thời gian làm bài 180 phút/môn). Nội dung kiến thức của đề thi theo chương trình toàn cấp hiện hành có một phần nâng cao, tập trung chủ yếu ở lớp 12.

+ 01 đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ chuyên (thời gian làm bài 150 phút/môn).

- Riêng đối với đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia lớp 12, mỗi trường THPT đề xuất 01 đề/môn (thời gian làm bài 180 phút/môn). Nội dung kiến thức toàn cấp hiện hành và chương trình chuyên sâu môn chuyên.

3. Đối với các Trung tâm GDTX

Mỗi cộng tác viên, theo từng bộ môn biên soạn: 01 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12. Nội dung kiến thức của đề thi bám sát chương trình chuẩn, có nâng cao dành cho hệ GDTX (thời gian làm bài 180 phút/môn).

III. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Đánh giá xếp loại thi đua các đơn vị đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Sở GD&ĐT theo các tiêu chí sau:

+ Đảm bảo đúng thể thức, cấu trúc quy định (phụ lục 2, 3): Hệ số 1.

+ Nộp đúng thời gian, đủ chủng loại theo quy định: Hệ số 2.

+ Chất lượng đề thi (xác định bằng kết quả điểm bình quân qua thẩm định): Hệ số 5.

IV. LỊCH THỰC HIỆN

1. Đối với cấu trúc đề thi

Ngày 10/9/2013: Cộng tác viên truy cập vào hòm thư cacbieumau@ninhbinh.edu.vn để lấy cấu trúc đề thi.

Chú ý:

- Đề thi chọn HSG, tuyển sinh lớp 10 THPT 03 năm trở lại đây của tỉnh Ninh Bình, các cộng tác viên tham khảo tại cổng thông tin điện tử của ngành GD&ĐT Ninh Bình, chuyên mục đề thi, đáp án.

- Danh sách các cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi các đơn vị nộp trước ngày 18/9/2013. Đồng thời gửi danh sách được lập trên MS Excel theo địa chỉ email: avtan@ninhbinh.edu.vn

2. Thời gian nộp đề thi

- Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12, đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia lớp 12: Chậm nhất đến ngày 10/11/2013.

- Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS, đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT (đại trà): Chậm nhất đến ngày 29/11/2013.

Để đảm bảo công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013 - 2014 đạt kết quả tốt, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các cộng tác viên nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những vấn đề cần giải đáp, xin liên hệ theo các số điện thoại sau: 0303.887.502, 0988.474.070 (Ông An Văn Tân – Chuyên viên phòng KT&KĐCLGD), địa chỉ email: avtan@ninhbinh.edu.vn./.

 

Nơi nhận:                             

- Như kính gửi;                          

- Lưu: VT, KTKĐ.T/60.

                                        

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Quang Ánh


PHỤ LỤC 1: QUY ĐỊNH VỀ MÃ KÍ HIỆU ĐỀ THI, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CÁCH GHI TÊN FILE

1. Quy định về mã kí hiệu đề thi và hướng dẫn chấm

Phải ghi: mã môn-số thứ tự đề thi- loại đề thi (viết tắt)–13-tên đơn vị

            Ví dụ:

Đề số 1 môn Toán và hướng dẫn chấm, tuyển sinh vào lớp 10 đại trà ghi là:

              T-01-TS10D-13-LVT

Đề số 2 môn Vật lí và hướng dẫn chấm, học sinh giỏi lớp 9 ghi là:

             L-02-HSG9-13-PGDNQ

Đề số 3 môn Sinh học và hướng dẫn chấm, tuyển sinh lớp 10 chuyên ghi là:

            SI-03-TS10C-13-KSA

.............................................

Kí hiệu viết tắt

TT

Môn

Viết tắt là

 

Loại đề

Viết tắt là

1.   

Toán

T

 

Tuyển sinh 10 đại trà

TS10D

2.   

Vật lí

L

 

Tuyển sinh 10 chuyên

TS10C

3.   

Hoá học

H

 

Chọn HSG 9

HSG9

4.   

Sinh học

SI

 

Chọn HSG 12 THPT

HSG12PT

5.   

Tin học

TI

 

Chọn HSG 12 GDTX

HSG12BT

6.   

Ngữ văn

V

 

Chọn đội tuyển HSG Quốc gia lớp 12

HSG12DT

7.   

Lịch sử

SU

 

 

 

8.   

Địa lí

D

 

 

 

9.   

Tiếng Anh

A

 

 

 

10.             

Tiếng Pháp

P

 

 

 

11.             

Tiếng Nga

N

 

 

 

2. Quy định về ghi tên file

Mã môn-số thứ tự đề thi- loại đề thi (viết tắt)-13-tên đơn vị.doc

Ví dụ:

+ Trường THPT Trần Hưng Đạo gửi 02 đề thi và hướng dẫn chấm môn Toán, loại đề thi HSG lớp 12, khi đó đề số 1 được đặt tên file như sau: T-01-HSG12PT-13-THD.doc

+ Đề thi môn Địa lí, loại đề thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 của trường THPT Hoa Lư A đặt tên file như sau:  D-01-HSG12DT-13-HLA.doc


* Kí hiệu của các đơn vị

TT

Tên đơn vị

Viết tắt là

 

TT

Tên đơn vị

Viết tắt là

1

THPT Nho Quan A

NQA

 

21

THPT Yên Mô A

YMA

2

THPT Nho Quan B

NQB

 

22

THPT Yên Mô B

YMB

3

THPT Nho Quan C

NQC

 

23

THPT Nguyễn Huệ

NH

4

THPT Dân tộc nội trú

DTNT

 

24

THPT Ngô Thì Nhậm

NTN

5

THPT Gia Viễn A

GVA

 

25

TT GDTX Nho Quan

TXNQ

6

THPT Gia Viễn B

GVB

 

26

TT GDTX Gia Viễn

TXGV

7

THPT Gia Viễn C

GVC

 

27

TT GDTX Hoa Lư

TXHL

8

THPT Hoa Lư A

HLA

 

28

TT GDTX Ninh Bình

TXNB

9

THPT chuyên Lương Văn Tụy

LVT

 

29

TT GDTX Yên Khánh

TXYK

10

THPT Đinh Tiên Hoàng

DTH

 

30

TT GDTX Kim Sơn

TXKS

11

THPT Trần Hưng Đạo

THD

 

31

TT GDTX Yên Mô

TXYM

12

THPT Yên Khánh A

YKA

 

32

TT GDTX Tam Điệp

TXTD

13

THPT Yên Khánh B

YKB

 

33

Phòng GD&ĐT Nho Quan

PGDNQ

14

THPT Kim Sơn A

KSA

 

34

Phòng GD&ĐT Gia Viễn

PGDGV

15

THPT Kim Sơn B

KSB

 

35

Phòng GD&ĐT Hoa Lư

PGDHL

16

THPT Bình Minh

BM

 

36

Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình

PGDNB

17

THPT BC TP Ninh Bình

BCNB

 

37

Phòng GD&ĐT Yên Khánh

PGDYK

18

THPT Vũ Duy Thanh

VDT

 

38

Phòng GD&ĐT Kim Sơn

PGDKS

19

THPT Kim Sơn C

KSC

 

39

Phòng GD&ĐT Yên Mô

PGDYM

20

THPT Tạ Uyên

TU

 

40

Phòng GD&ĐT TX Tam Điệp

PGDTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 2: QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN

 1. Kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề

- Tất cả các đề thi soạn thảo bằng font chữ: Times New Roman; Bảng mã Unicode.

- Cỡ chữ: 12 hoặc 13.

-  Đặt lề và kích thước trang: Khổ giấy A4, trong đó:

                        + Lề trái: 2,5 cm.                              + Lề phải: 1,5 cm.

                        + Lề trên: 2,0 cm.                             + Lề dưới: 2,0 cm.   

2. Đề thi

 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ...........

MÃ KÍ HIỆU

…………………..

ĐỀ THI.....................LỚP.....

Năm học.................

MÔN:..............................

Thời gian làm bài:...........................

( Đề thi gồm........câu, .......trang)

Câu 1 (…điểm)...

Câu 2 (…điểm)...

..............         

------------Hết----------

3. Hướng dẫn chấm (môn Ngữ văn, Tin học theo cấu trúc riêng)

 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ...........

MÃ KÍ HIỆU

………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI...........................LỚP

Năm học.................

MÔN:..............................

 (Hướng dẫn chấm  gồm......trang)

         Chú ý:

-         Thí sinh làm theo cách khác nếu đúng thì cho điểm.......

-         Điểm bài thi................                      

Câu

Đáp án

Điểm

1

(… điểm)

a. (….. điểm)

+ ......

…. điểm

b. (… điểm)

+....

…. điểm

2

(…. điểm)

 

 

 

 

-----------Hết-----------

         Mỗi đề thi kèm hướng dẫn chấm thi được soạn trên duy nhất 01 file.

PHỤ LỤC 3: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐỀ THI MÔN TIN HỌC

1. Yêu cầu chung

+ Đề thi được ra theo hình thức lập trình, với các thuật toán cơ bản theo cấp học. 

+ Chương trình dịch: Free Pascal, phiên bản mới nhất hiện nay là 2.6.2;

+ Đề thi gồm ít nhất 02 câu. Mỗi câu đều phải ở dạng hoàn chỉnh.

2. Tính hoàn chỉnh được thể hiện ở các khía cạnh sau:

- Tính chính xác: Các dữ kiện Vào/Ra và các yêu cầu đặt ra phải đảm bảo đúng đắn và khả thi.

- Tính rõ ràng: Ngôn ngữ và bố cục diễn đạt phải trong sáng, dễ hiểu, không “đánh đố”.

- Tính đầy đủ: Mỗi câu hỏi của đề thi phải gồm có:

+ Toàn văn đề thi; kết cấu của mỗi câu của đề thi tuân thủ định dạng đề thi chọn HSG cấp tỉnh, bao gồm 5 phần: Nội dung câu hỏi, yêu cầu, dữ liệu, kết quả phần ví dụ (giải thích ví dụ và ràng buộc đối với các test).

+ Chương trình nguồn.

+ Bản tóm tắt ít nhất một giải thuật có thể sử dụng; tóm tắt giải thuật; phương án làm test và đánh giá.

+ Phương án làm test và đánh giá cho điểm. Tối đa là 10 tests, tối thiểu là 5 tests. Đảm bảo phân loại được trình độ học sinh. Có ít nhất 01 bộ test được tạo lập sẵn và được lưu trên CD đi kèm đề thi.

 

 


                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website