Triển khai công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013-2014

Triển khai công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013-2014

Quy định đối với các cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Nghiên cứu kỹ nội dung chương trình; lựa chọn các câu hỏi, bài tập đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao đưa vào đề thi; chú trọng tính sáng...
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website