Từ năm 2000 đến nay, việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đều đạt kết quả cao: hàng năm, độ tuổi nhà trẻ từ 55-61%, độ tuổi mẫu giáo 88-92%; độ tuổi tiểu học 100% và độ tuổi THCS có từ 94-97,4% đi học. Không có học sinh trong độ tuổi tiểu học bỏ hoc, số học sinh THCS bỏ học luôn dưới 1%. Mạng lưới trường lớp ở các cấp học đảm bảo  được nhu cầu học tập của con em nhân dân.
Cơ sở vật chát, trang thiết bị ngày càng được tăng cường. Hiện nay 100% các xã, thị trấn có trường cao tầng, trong đó có nhiều xã, thị trấn cả 3 cấp học đều là trường cao tầng như Gia Hưng, Gia Hòa, Gia Phú, Gia Thịnh, Gia Vượng, Thị trấn Me, Gia Vân, Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Tân, Gia Lập, Gia Phương, Gia Sinh. Trang thiết bị dạy học được đầu tư ngày càng nhiều, tất cả các trường học từ mầm non đến THCS đều được nối mạng Internet.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên về mọi mặt: đến năm học 2009-2010, toàn ngành giáo dục Gia Viễn có 97,5% cán bộ giáo viên trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó 51,4% trên chuẩn (riêng tiểu học đã có 91,4% cán bộ giáo viên trình độ đào tạo trên chuẩn). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng đã được nâng lên rõ rệt, toàn ngành không có giáo viên yếu về chuyên môn nghiệp vụ, số khá, giỏi luôn đạt trên 65%.
Chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố và phát triển một cách vững chắc. Hiện nay cấp học mầm non đã xóa được kênh C, số trẻ kênh B luôn dưới 10%; học sinh lên lớp thẳng hàng năm ở tiểu học đều đạt trên 95%, THCS trên 92%. Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS luôn đạt trên 98,4%. Số học sinh giỏi cấp huyện luôn đạt 4-5%, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt từ 1,7-2,3% số học sinh của khối lớp. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh luôn đạt kết quả cao. Hội thi TDTT học sinh THCS và Hội khỏe Phù Đổng, đồng đội học sinh Gia Viễn luôn xếp thứ ba, thứ  tư của tỉnh.
Là một huyện khó khăn của tỉnh, kinh tế còn nghèo, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Nhưng với quyết tâm của toàn đảng bộ, nhân dân Gia Viễn cùng với sự nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục, trong vòng chưa đầy 10 năm, huyện Gia Viễn đã xây dựng  được 28 trường đạt chuẩn quốc gia và năm học 2009-2010 phấn đấu có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.
Với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm qua, chỉ tính từ năm 2000 đến nay, ngành giáo dục Gia Viễn đã được nhà nước, chính phủ,  các bộ ngành, các cấp chính quyền  tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- Nhà nước tặng thưởng 06 Huân chương Lao động cho 05 đơn vị trường học.
- Chính phủ tặng 08 bằng khen cho 08 tập thể và 03 bằng khen cho cá nhân.
- Các Bộ, Ngành tặng bằng khen cho 09 tập thể và  11 cá nhân.
- Ủy Ban nhân dân tỉnh tặn nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục Gia Viễn.
Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân, ngành giáo dục Gia Viễn sẽ tiếp tục phấn đấu để giành được nhiều kết quả tốt hơn trong năm học 2009-2010 và những năm tiếp theo.