Thursday, 06/05/2021 - 16:02|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄN
 • LƯƠNG THỊ HỒNG THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0303643848 - 0915430199
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

   - Chức vụ kiêm nhiệm: Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện - Bí thư Chi bộ cơ quan 

   - Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung: Chủ tài khoản cơ quan: Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tài chính, Tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, Văn phòng -  Thi đua khen thưởng

 • ĐẶNG ĐÌNH TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915092759
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

   - Chức vụ kiêm nhiệm: Phó Bí thư Chi bộ cơ quan

   - Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Tiểu học, Công tác TTr-KT,  Khảo thí và KĐCL.

 • TRẦN THỊ NGÁT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0944543229
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị 

   - Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo GDMN; Công tác nội vụ cơ quan;  Giáo dục hòa nhập TKT; Công tác HS - NK - YT, Công tác nữ

 • ĐỖ THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   091 555 58 93
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo GDTHCS; GDTX; UDCNTT; Trực tiếp phụ trách: chuyên môn môn Hóa học THCS; Quản lý việc cấp, phát bằng Tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS