Địa chỉ: Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thạch Bình

Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan, Ninh Bình