Địa chỉ: Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phú Long

Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình