Địa chỉ: Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
 • Lê Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm 2006 vào làm việc 

 • Bùi Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm 2004 vào làm việc tại Trường MN Phú Long

 • Lương Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm MN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thời gian công tác 1993

   Thời gian công tác: Tại trường MN Phú Long 21/11/2004

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn