Địa chỉ: Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
 29/03/18  Tin tức nhà trường  3931
Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Trường MN Phú Lộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ xã Phú Lộc, đơn vị kết nghĩa Lữ Đoàn Xe Tăng 202, hội Cha mẹ học sinh và Ban CTMT thôn Hàm Rồng - xã Phú Lộc