Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phố Phong Đoài, Phường Ninh Phong