Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phố Phong Đoài, Phường Ninh Phong
 • Phạm Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974266358
 • Lã Thị Hồng Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912054127
  • Email:
   lammamnonninhphuc@gmail.com