Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Phố Hợp Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
 • Nguyễn Thị Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối MG 4 tuổi - 5 tuổi khu B
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914920843
 • Nguyễn Thị Thanh Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0915013085
  • Email:
   thanhnganmntb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm
  • Điện thoại:
   0982783020
  • Email:
   tvtt689@gmail.com