Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
 • Lê Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ phụ trách tổng hợp các báo cáo tháng, quý, năm; xây dựng lịch công tác tuần, tháng; Kế hoạch năm học chung của Ngành; trang Web cơ quan. Phụ trách công tác nội vụ cơ quan.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0946.766.135
  • Email:
   quynhbau179@gmail.com