Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm non Hoa Mai tiền thân là trường Mầm non Nhà máy điện Ninh Bình trực thuộc Nhà máy điện Ninh Bình, được thành lập năm 1973. Trường nằm trên địa bàn Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Năm 2007 do Nhà máy điện Ninh Bình tiến hành cổ phần hóa, cùng đó chuyển giao nhà trường cho Phòng GD&ĐT quản lý và trường được đổi tên là Trường mầm non Bán công Hoa Mai. Từ năm 2010, trường được chuyển đổi từ loại hình trường Mầm non bán công sang loại hình trường mầm non công lập (theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ninh Bình) và trường được đổi tên là Trường Mầm non Hoa Mai như ngày nay.