Đội ngũ CBGVNV được đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cả về quy mô và chất lượng, ngày càng đáp ứng với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện tại, nhà trường có 33 CBGVNV (trong đó 98% CBGVNV có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 33/33 đ/c có trình độ trên chuẩn đạt 100%). Toàn trường có 02 nhóm trẻ và 11 lớp mẫu giáo với 420 trẻ.

Đội ngũ giáo viên nhiêt tình, yếu nghề mến trẻ. Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Trong năm học 2017-2018 nhà trường tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố đạt giải Nhì toàn đoàn (1 giải nhất và 2 giải nhì). Đó là sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên trường Mầm non Hoa Mai.