Trường có CSVC khang trang với 02 dãy nhà cao tầng, 1 dãy nhà kiên cố gồm khu hiệu bộ, 1 hội trường, 1 phòng chức năng, 13 phòng học và khu nuôi dưỡng. Có khu phát triển thể chất, vườn cổ tích, khu chợ quê, sân khấu ngoài trời. CSVC đáp ứng tốt điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Tháng 10/2010, trường được công nhận là Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tháng 4 năm 2014 trường được công nhân là Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.